Noorte vajaduste võtmine tooteuuringute ja -arenduse suunana noorte tarbijarühmade ärakasutamiseks

6. oktoober 2020 kell kümme hommikul. Võttes kangad tooteinnovatsiooni keskmes, tutvuge kangaste asjakohaste teadmiste ja omadustega. Pärastlõunal korraldas juhtimisosakond asjakohase sisu ja kutsus kokku asjakohased töötajad teoreetiliseks selgituseks ja aruteludeks. Võttes noorte vajadused tooteuuringute ja -arenduse suunaks, muudab ribide ja mustrite julge kasutamine tooted julgeks, moes ja individuaalseks ning haarab noori tarbijarühmi paremate toodete loomiseks.


Postituse aeg: 26. nov-2020